Foreningen til bevarelse og udvikling af Christianias frie natur

Politisk udvikling 2006 - 2012

Høring Dyssen, søen og voldområdet 7 juni 2008

Referat fra Høring , lørdag d. 25 november 2006

Slots- og Ejendomsstyrelsens Udviklingsplan, 2006-2010

Indsigelser mod Slots- og Ejendomsstyrelsens plan

Christianias aftale med Staten vedr. voldanlægget

Kvittering for 22.222 underskrifter til bevaring af naturen på Christiania

 

Christianias udviklingsplan 2006

Om nogle af de truede christiania-huse

Bevar Voldanlægget på Christiania. Læs mere her

 

 

 

 


 

 

 


 

Hvad betyder Christianias natur for klimaforandringerne - og hvad betyder klimaforandringerne for Christianias natur
Læs mere her

 

denne side er opdateret maj 2014