til forsiden

Indsigelser mod Slots- og Ejendomstyrelsens Udviklingsplan

Slots- og Ejendomsstyrelsen offentliggjorde den 17. oktober deres udviklingsplan for Christianiaområdets voldanlæg. Udviklingsplanen blev sendt til høring frem til 1. december 2006 hos interessenter og myndigheder, og Slots- og Ejendomsstyrelsen skriver på deres hjemmeside, at indkomne kommentarer vil indgå i det videre arbejde med udviklingen af Christianiaområdets voldanlæg. Ialt blev der afleveret flere tusinder indsigelser

Vi afventer den ændrede plan. Læs imens nedenstående indsigelser:

Danmarks Naturfredningsforening

Foreningen til Hovedstadens Forskønnelse

Christianshavns Lokalråd

Grøn Agenda Christianshavn

Foreningen til bevarelse og udvikling af Christianias frie natur

Katrine Thuesen, Landskabsarkitekt mdl. plr.

Knud Josefsen, læge, ph.d.

Jacob Ludvigsen, kommunikationsdirektør, journalist og idémand

Lene Verner Hansen, christianit og cand.scient.

Line Bjarnhof, christianit

Nils Vest, filminstruktør og christianit

Ole Kristensen, christianit


Se også billeder, der sætter spørgsmålstegn ved hvilke bygninger, der skæmmer indtrykket af voldanlægget.

til forsiden